PORADENSTVO

Odborný a poradenský servis, obhliadka miesta použitia, návrhy náterových systémov

Návrhy na riešenie komplikovaných problémov povrchovej úpravy

Alternatívne cenové návrhy zo širokého výberu náterových látok od domácich a zahraničných producentov

Miešanie a príprava ľubovoľných farebných odtieňov zodpovedajúcich medzinárodným a slovenským štandardom pre aplikácie na kovy, drevo a minerálne podklady

Kompletný servis pre údržbu priemyselných podnikov so zásobovaním “just in time”

Dopravné služby a pravidelné zásobovanie na miesto použitia náterových látok