O spoločnosti MONAL-BBG

Spoločnosť MONAL-BBG poskytuje služby v oblasti predaja a distribúcie moderných náterových látok, organických a anorganických pigmentov zákazníkom vo všetkých regiónoch Slovenska od roku 1993.

Skúsení zamestnanci predajných stredísk zabezpečujú predaj a distribúciu týchto produktov v Bratislave – Bernolákove, Žiline, Rimavskej Sobote a Zvolene.

Pracovníci centrály v Bernolákove poskytujú obchodný, informačný a ekonomický servis a podporu pre vzájomnú súčinnosť predajných stredísk spoločností MONAL-BBG a tak vytvára distribučnú sieť s celoslovenskou pôsobnosťou a so servisom v ktorejkoľvek časti Slovenska.

Našou ambíciou je naďalej poskytovať a skvalitňovať služby pre predaj moderných náterových látok, pigmentov a ďalšieho sortimentu odberateľom v regiónoch Slovenska. Okrem tradičného sortimentu náterových látok máme v ponuke aj nové výrobky tuzemskej a zahraničnej produkcie s vyššími úžitkovými vlastnosťami s dôrazom na ekológiu.

Naša spoločnosť prevádzkuje vnútroštátnu nákladnú a medzinárodnú nákladnú dopravu.