Ochrana osobných údojov

MONAL – BBG s.r.o., so sídlom Broskyňová 8, Bratislava 811 03, IČO 31 368 671,  Zapísaná: Oddiel Sro, Vložka č.  6665/B  spracováva v prípade vášho dopytu služieb v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • emailovú adresu
  • telefón

Meno, priezvisko, emailovú adresu a telefón je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke, alebo za účelom odpovede na Vami položenú otázku. Takéto spracovanie umožňuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou MONAL – BBG s.r.o.spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi vami a MONAL – BBG s.r.o., najdlhšie 1 rok od vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou MONAL – BBG s.r.o. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať aj ďalší poskytovateliai spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame;
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov;
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť;
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve;
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Centrála

Adresa: Horný dvor 2, 900 27 Bernolákovo

Sekretariát

Telefón: 02/45 99 48 14
Telefón: 02/45 99 48 15
E-mail: monal-bbg@monal-bbg.sk