Produkty

ZÁKLADNÁ PONUKA

Všetky druhy farieb, lakov a riedidiel, Biele a pestré pigmenty, anorganické a organické pigmenty (výrobky firmy Precheza a.s. Přerov a Synthesia a.s., Pardubice) ,,,

SORTIMENT PRE ÚPRAVU MINERÁLNYCH PODKLADOV, DREVA A KOVOV

Syntetické rozpúšťadlové na vzduchu schnúce základné …

PONUKA PRE STAVEBNÉ FIRMY

Nátery pre trvalú ochranu a estetické zvýraznenie farebnou úpravou pri finalizácii stavieb a údržby ich zariadení ponúkame zo svojho …

PONUKA PRE PRIEMYSELNÉ PODNIKY

Pre antikoróznu ochranu a estetické zvýraznenie priemyselných výrobkov a predĺženie životnosti …