PONUKA PRE PRIEMYSELNÉ PODNIKY

Pre antikoróznu ochranu a estetické zvýraznenie priemyselných výrobkov a predĺženie životnosti výrobného zariadenia a ochranu stavieb pred vonkajšími vplyvmi, ponúka firma MONAL-BBG s.r.o. zo svojho širokého sortimentu od domácich a zahraničných producentov náterové látky pre:

Nátery extrémne namáhaných podkladov v prostredí C3 až C5 - dlhodobá ochrana (plynové potrubia, oceľové konštrukcie a iné kovové podklady)

 • jednozložkové základné polyuretánové farby plnené zinkovým prachom alebo sľudou, vytvrdzované vzdušnou vlhkosťou, ktoré predlžujú životnosť plynových potrubí, oceľových konštrukcií a iných výrobkov z ocele, s možnosťou aplikácie i pri nízkej teplote a vysokej relatívnej vlhkosti
 • základné farby epoxidové a epoxiesterové , plnené zinkom s katodickým a bariérovým antikoróznym ochranným účinkom
 • epoxidové antikorózne nátery kovových podkladov (oceľ, zinok, hliník a pod.) a nátery dreva, muriva, betónu, omietok a plastických látok, odolné voči mnohým chemikáliám
 • dvojzložkové polyuretánové náterové látky pre exteriéry a interiéry s veľmi dobrými ochrannými a estetickými vlastnosťami s možnosťou prípravy rôznych farebných odtieňov, chemicky odolné, vhodné aj na styk s potravinami
 • náterové látky s odolnosťou proti vysokým teplotám (až do 600 °C)
 • chlórkaučukové farby odolné kyselinám a zásadám

Nátery kovových, drevených a minerálnych podkladov pre interiéry a mierne namáhané podklady v exteriéroch

 • rozpúšťadlové syntetické alebo ekologické vodouriediteľné základné a vrchné farby a emaily vrátane jednovrstvových farieb na kovové konštrukcie, potrubia, brány, ploty, radiátory a pod.) s dobrou antikoróznou odolnosťou, vhodné do prostredia C1 až C3
 • fungicídne a insekcitívne napúšťadlá proti drevokazným hubám, plesniam a drevokaznému hmyzu (krovy, trámy, vertikálne konštrukcie, podlahy a pod.)
 • lazúrovacie laky aj hrubovrstvové a ochranné nátery drevených podkladov, ekologické vodouriediteľné a syntetické rozpúšťadlové (okná, dvere, obklady a pod.)
 • polyuretánové laky na parkety a iné drevené podklady, protišmykové, tvrdé, pružné a nežltnúce
 • epoxidové laky na parkety, drevené schody, telocvične a pod.
 • akrylátové univerzálne alebo epoxidové na bezprašnú úpravu betónových plôch, výrobných prevádzok, skladov a na farebné značenie vnútropodnikových ciest

Exteriérové nátery budov a minerálnych podkladov a ich izolácie

 • penetračné prostriedky pre spevnenie silikátových podkladov
 • hladké a štruktúrne farby a omietkoviny na fasády riediteľné vodou – ekologické s možnosťou výberu až 2000 odtieňov podľa našich a medzinárodných vzorkovníc
 • rozpúšťadlové farby na fasády a betónové podklady (komíny a pod.) s možnosťou aplikácie i za nízkych teplôt, vhodné najmä do priemyselného a mestského prostredia
 • asfaltové výrobky na penetráciu betónových a omietkových podkladov, na izoláciu proti vlhkosti a tlakovej vode a na údržbu a asanáciu strešných krytín a ochranné reflexné nátery

Interiérové nátery

 • biele, super biele, a farebné odtiene s možnosťou výberu až 2000 odtieňov podľa našich a medzinárodných vzorkovníc na omietky a sadrokartóny, oteruvzdorné, farebne stále, paropriepustné
 • vodouriediteľné disperzné umývateľné nátery omietok, dreva, drevovláknitých dosák a pod.
 • maliarske nátery s preventívnym účinkom proti pliesňam a farby na izoláciu silne znečistených podkladov
 • dekoratívne farby na reprezentačné priestory
 • vyrovnávacie a výplňové stierky hladké, jemné a hrubozrnné

Protipožiarne náterové systémy

 • penotvorné vodouriediteľné protipožiarne nátery na drevo a drevené konštrukcie pre zabezpečenie ich odolnosti proti ľahkému vznieteniu pri pôsobení priameho plameňa
 • penotvorné protipožiarne náterové systémy na zvýšenie požiarnej odolnosti kovových nosných konštrukcií v interiéry s požiarnou odolnosťou od 15 do 60 min.

Zateplovacie systémy f. HET

 • kontaktné zateplovacie systémy založené na tepelno-izolačných schopnostiach špeciálneho nehorľavého a rozmerovo stabilizovaného polystyrénu, alternatívne je možné ako izolant použiť dosky z minerálnych vlákien (vrátane realizácie). Systémy znižujú náklady na vykurovanie, zamedzujú vzniku pliesní a umožňujú originálne architektonicky stvárniť fasádu.