ZÁKLADNÁ PONUKA

Exteriérové nátery budov

  • Všetky druhy farieb, lakov a riedidiel
  • Biele a pestré pigmenty, anorganické a organické pigmenty (výrobky firmy Precheza a.s. Přerov a Synthesia a.s., Pardubice)
  • Stierky, sadru a maliarske práškové farby
  • Penetračné a izolačné asfalty, sklenárske tmely
  • Lepidlá a disperzie
  • Zatepľovacie systémy
  • Prostriedky na zhotovenie náterov (štetce, nanášacie valčeky, brúsne papiere)
  • Prekrývacie fólie, čistiace a pracie prostriedky, ochranné pomôcky